Bestyrelse:
Formand : Erik Petersen - telf. 31371544
Kasserer  : Kurt Mejer - telf. 51908228
Næstformand : Ulla Schrøder - telf. 40559680
Medlem : Poul Rasmussen - telf. 53134412
Suppleant : Per Svensson - telf. 61152938

Mailadresse : goon.gym@hotmail.com

Kontingent for året 2023/2024 :
Ved deltagelse 1 gang om ugen kr. 650,- og ved deltagelse 2 gange om ugen kr. 750,-.
Indbetaling på bankkonto : reg. nr. 5346 - konto 0243749